Vyhodnotenie súťaže školský rok 2015/2016

Ohodnotené boli školy v nasledujúcich kategóriách:

 

1. Najlepšia škola, ktorá vyzbierala najviac použitých batérií:

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova2, Bratislava - 2323 kg

- získava športové potreby

 

2. Najlepšia škola, ktorá vyzbierala najviac použitých batérií na jedného žiaka:

Materská škola, Dolné Otrokovce č. 62, Dolné Otrokovce - 5,57 kg/žiak

- získava športové potreby

 

Bodové ohodnotenie 5 najlepších JEDNOTLIVCOV:

1. miesto - Zbur Adrián - Súkromná ZŠ, Dneperská, Košice

                 získava 30 000 bodov

 

2. miesto - Mikuš Marek - ZŠ, Mierové námestie, Handlová

                 získava 25 000 bodov

 

3. miesto - Basalová Michaela - ZŠ, Krosnianska 2, Kešice

                 získava 20 000 bodov

 

4. miesto - Drabik Jakub - ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

                 získava 15 000 bodov

 

5. miesto - Pastorek Artur - ZŠ, Komenského 959, Senica

                 získava 10 000 bodov

 

Výhercom srdečne blahoželáme k získaným cenám a bodom a všetkým školám želáme veľa úspechov do ďalšej súťaže, ktorá bude prebiehať počas celého školského roka 2016/2017.

Páči sa ti?