8 zaujímavostí o tuškových "ceruzkových" batériách

1.  Batéria v roku 2017 oslavuje symbolické 217. výročie svojho vzniku. Prvý elektrochemický článok totiž zostrojil taliansky fyzik Alessandro Volta v roku 1800. Pomenovali po ňom nielen „Voltov článok“ – predchodcu batérie, ale aj jednotku elektrického napätia – Volt.

2.  Za vynájdenie batérie sú zodpovedné žabacie stehienka. Alessandra Voltu totiž na myšlienku zostrojenia prvej batérie priviedli experimenty bolonského lekára Luigiho Galvaniho, ktorý si pri pitvaní žabích nožičiek všimol ich zášklby pri dotyku dvoma rôznymi kovovými nástrojmi. Chemický zdroj elektrického napätia sa tak po ňom nazýva galvanický článok.

3.  Batéria je zariadenie, ktoré premieňa chemickú energiu na elektrickú. Pracuje na základe chemickej reakcie, ktorá zapríčiňuje tok elektrónov z negatívnej elektródy na pozitívnu. Keď všetky chemikálie vo vnútri zreagujú, batéria je vybitá a jej nabitie je v podstate len uskutočnenie spätnej, opačnej chemickej reakcie za pomoci elektrického prúdu.

4.  Najväčšia batéria na svete sa nachádza na Aljaške, skladá sa z 13 760 nikel-kadmiových článkov a zaberá rozlohu neuveriteľných 2000m2. Slúži na vykrytie krátkodobých výpadkov elektriny pre až 12 000 ľudí.

5.  Najmenšie „baterky“ na svete sú hrubé ako tuha ceruzky a dlhé asi iba jeden centimeter. Pri svojej miniatúrnej veľkosti vydržia až desať dní a nabíjajú sa bezkontaktne elektrickým poľom, pretože sa používajú vo vnútri tela na stimuláciu poškodených nervov.

6.  Energia spotrebovaná na výrobu jednej batérie je 50 krát väčšia ako energia, ktorú táto batéria neskôr poskytne.

7.  Jedna nikel-kadmiová batéria z mobilu stačí na znečistenie až 600 000 litrov vody. Pre predstavu, to je tretina olympijského bazéna.

8.  Pamäťový efekt je fenomén, ktorým trpia hlavne nikel-kadmiové dobíjateľné batérie, ak ich dobijete predtým, ako boli plne vybité. Batéria v tom prípade „zabudne“, že mala ešte rezervu a ďalší raz je schopná dodať už len toľko energie, o koľko ste ju dobili.

Páči sa ti?