Vyhodnotenie súťaže školský rok 2018/2019

Ohodnotené boli školy v nasledujúcich kategóriách:

 

1. Najlepšia škola, ktorá vyzbierala najviac použitých batérií:

Základná škola s MŠ, Školská 423/5 , Lazany - 1 407 kg

- získava športové potreby

 

2. Najlepšia škola ktorá vyzbierala najviac použitých batérií na jedného žiaka:

Základná škola, Športová 259,  Hlboké - 15,06 kg/žiak

- získava športové potreby

 

Bodové ohodnotenie 5 najlepších JEDNOTLIVCOV:

1. miesto - Karolína Kipikašová - ZŠ-Grundschule, Hlavná 121, Gelnica

                 získava 30 000 bodov

 

2. miesto - Jana Petrovičová - Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

                 získava 25 000 bodov

 

3. miesto - Philip David Holenka - Základná škola, Sekule 119, Sekule

                 získava 20 000 bodov

 

4. miesto - Filip Hegedúš - Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice

                 získava 15 000 bodov

 

5. miesto - Kristína Bednárová - Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec

                 získava 10 000 bodov

 

Výhercom srdečne blahoželáme k získaným cenám a bodom a všetkým školám želáme veľa úspechov do ďalšej súťaže, ktorá bude prebiehať počas celého školského roka 2019/2020.

Páči sa ti?