Batérie z cukru

Nie je  žiadna novinka, že cukor je vynikajúcim zdrojom energie. Už dávno predtým ako bol človek (homo sapiens), využívali organizmy cukor ako hlavný zdroj energie. Problémom bolo ako získať alebo premeniť cukrovú energiu na energiu elektrickú. Cukrové batérie sa začali objavovať už v roku 2007, kedy sa ich výskumu venovali. Vtedy dokázali vedci pomocou glukózových batérii poháňať malé elektronické zariadenia ako napr. MP3 prehrávač.

 

Batérie na báze cukru patria medzi tzv. biobatérie.

Drvivá väčšina aktuálne používaných komerčných batérii využíva nejakú formu kovov (olovo, nikel, kadmium, mangán, lítium...). Tie ale musia byť získané z rôznych neobnoviteľných zdrojov a po konci životnosti je ich potrebné špecificky recyklovať. Nie sú totiž prírodne odbúrateľné.

Biobatéria by mala mnoho výhod - teoreticky približne 10 krát väčšiu hustotu energie pri rovnakej veľkosti v porovnaní s aktuálnymi li-ion batériami, biologickú odbúrateľnosť ako aj možnosť výroby z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho nie sú takéto batérie horľavé ani náchylné na explóziu. Aj nabíjanie by malo prebiehať rýchlo - doplnením cukru. A náklady na výrobu by mali byť nižšie. Nevýhodami sú zatiaľ rýchlejšie samovybíjanie, životnosť a reálna energetická hustota.

Mobil, ktorý je poháňaný coca-colou

Páči sa ti?