Často kladené otázky

1. Dostali sme zberné krabičky (zberné tašky), zberné recykloboxy, kupónové knižky, kupóny, plagáty.....čo s nimi? Aký je presný postup pri zbere batérií?

 • Kontaktný učiteľ sa musí zaregistrovať na stránke www.zbierambaterky.sk.
 • Kontaktný učiteľ napíše na plagát svoje meno a plagát zavesí na viditeľné miesto v škole.
 • Kontaktný učiteľ rozdá zberné krabičky (zberné tašky) medzi žiakov a upozorní ich na to, aby ich nepoškodili. Každý žiak dostane iba jednu zbernú krabičku (zbernú tašku).
 • Po odovzdaní plnej zbernej krabičky (zbernej tašky) žiakom kontaktnému učiteľovi prekontroluje kontaktný učiteľ jej obsah.
 • Za jednu odovzdanú zbernú krabičku (zbernú tašku) s použitými batériami (1kg) dá kontaktný učiteľ žiakovi 1 kupón a vráti mu prázdnu zbernú krabičku (zbernú tašku), aby mohol žiak v zbere pokračovať aj naďalej.
 • Použité prenosné batérie a akumulátory, ktoré žiak priniesol v zbernej krabičke (zbernej taške) presype kontaktný učiteľ do zberného zeleného recykloboxu, ktorý je umiestnený v škole.
 • Ak je zberný recyklobox plný kontaktný učiteľ ho presype do plastového vreca, ktoré mu taktiež zabezpečí spoločnosť INSA, s.r.o.
 • Na kupón kontaktný učiteľ napíše názov školy, meno žiaka a triedu. Údaje sú potrebné kvôli možným problémom pri pripisovaní bodov.
 • V pravej časti kupónu sa nachádza plocha na zotretie s kódom. Žiak sa prihlási do svojho profilu a po zotretí plochy, žiak zapíše kód do kolonky kupón kód. Kód sa skladá zo 7 čísel a z 1 písmena, zo 6 čísel a z 2 písmen alebo z 5 čísel a z 3 písmen. Je dôležité, aby žiak zapísal čísla správne. Aby nezapísal namiesto 1 písmeno I a namiesto 0 písmeno O.

Kupónové zošity sa používajú nezávisle od poradového čísla. Systém pracuje len s kódmi na kupónoch. V prípade akýchkoľvek problémov pri zapisovaní kódu nás kontaktujte mailom a upozornite žiaka, aby kupón uschoval do vyriešenia problému.

 • Pri zapisovaní kódu, ktorý žiak dostal od kontaktného učiteľa do svojho účtu na stránke zbierambaterky.sk sa žiakovi pripíše na účet 100 bodov.
 • Získané body môže žiak okamžite vymeniť za ceny v našom E-shope. Pri výmene bodov za ceny sa dajú použiť aj superbody.

 

2. Kedy a ako budú dodané výhry?

 • Rozvoz výhier sa bude vykonávať bezplatne podľa rozpisu na webstránke počas školského roka. Pri rozvoze sa ráta aj s pomocou kontaktného učiteľa.

 

3. Čo mám robiť keď je zberný recyklobox na použité prenosné batérie a akumulátory plný?

 • V prípade keď je zelený zberný recyklobox umiestnený v škole plný kontaktný učiteľ ho presype do plastového vreca, ktoré taktiež dostane od spoločnosti INSA, s.r.o.. Ak má škola záujem o vývoz batérií kontaktný učiteľ sa spojí zo zamestnancom spoločnosti INSA s.r.o. a to prostredníctvom e-mailu info@zbierambaterky.sk alebo telefonicky 0905/556 957, 0905/537 273 kde kontaktný učiteľ nahlási hmotnosť vyzbieraných použitých prenosných batérií a presnú adresu školy, tel. kontakt a svoje meno.

Po príchode vodiča firmy náš zamestnanec zoberie zo školy naplnené vrece a skontroluje ho.  Nové prázdne vrecia Vám vodič nechá v škole.

 

4. Minuli sa Vám zberné krabičky (zberné tašky),  kupóny, vrecia...........čo teraz?

 • V prípade ak sa Vám minuli zberné krabičky (zberné tašky), kupóny alebo vrecia napíšte na info@zbierambaterky.sk.

Dôležité! Doba dodania zberných krabičiek (zberných tašiek), kupónov a vriec je 3 týždne preto si chýbajúce veci objednávajte skôr.

 

5. Dajú sa zameniť body, ktoré sú uvedené za názvom školy v TOP rebríčku za darček pre školu?

 • Nie. TOP rebríček škôl ukazuje aktivitu škôl v zbere odpadu v danom školskom roku. Čísla vedľa názvu školy ukazujú nazbierané body za školský rok. Body za ceny môže zameniť iba žiak, skupina, trieda či kontaktný učiteľ.
 • Rebríček bude definitívny až po skončení súťaže a zhrnutí výsledkov.
 

6. Keď nakupujú deti zníži sa počet bodov na účte školy?

 • Nákupom žiakov, skupín, tried či kontaktného učiteľa sa nezníži počet bodov školám v rebríčku Top 10 škôl.

 

7. Pripisujú sa body na účet školy aj podľa Protokolu o prevzatí PPBA odvezeného množstva?

 • Nie! Body sa pripisujú len za kódy na kupónoch.

 

8. Čo je podstata súťaže v zbere medzi školami?

V súťaži medzi školami odmeníme:

 • najlepšiu školu, ktorá vyzbiera najviac použitých prenosných batérií a akumulátorov počas školského roka.
 • A najlepšiu školu, ktorá bude mať vyzbierané najväčšie množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov na jedného žiaka (množstvo/počet žiakov).

 

9.  Ako kontaktný učiteľ sa môžem zaregistrovať na stránku?

 • Kontaktný učiteľ sa na našej stránke zaregistruje pod „registrácia učiteľa“. Prosíme učiteľa aby sa v programe nezaregistroval ako žiak.

 

10.  Zúčastnenie sa žiaka v súťaži zbieram baterky je podmienkou registrácie?

 • Účasť v súťaži je podmienkou zberu. Žiak sa môže zaregistrovať ako náhle sa zaregistruje škola. Po zaregistrovaní obdrží žiak e-mail a môže začať so zberom. Dôležité: žiaci a ich rodičia si aktivujú registráciu na odkaze, ktorý nájdu v registračnom maily. Bez aktivácie bude registrácia neúspešná a do 24 hodín systémom automaticky vymazaná. Žiak sa môže na novo zaregistrovať kedykoľvek.
 • Registrácia žiakov, môže prebiehať napríklad na hodine informatiky. Je možné urobiť aj registráciu tried či skupín.

 

11. Kedy sa pripisujú superbody za pozvanie kamaráta?

 • Superbody za pozvanie kamaráta sa pripisujú iba v tom prípade ak sa pozvaný úspešne zaregistruje na odkaze, ktorý mu príde e-mailom. Bez toho, aby pozvaný klikol na odkaz nebudú superbody pripísané.