Program ZbieramBaterky

Milé deti, milí dospelí, návštevníci!

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku. Celá stránka bola vytvorená pre Vás a preto Vám ju s radosťou dávame do pozornosti.

Súťaž

ZbieramBaterky

je prevádzkovaná firmou INSA, s.r.o., Niklová ul., Sereď.

 

Táto súťaž je určená pre deti, školy a iné inštitúcie a je založená na bezprostrednej motivácii. Podstatou súťaže je zber použitých prenosných batérií a akumulátorov.

V súťaži deti za pozbierané použité prenosné batérie a akumulátory získajú body, ktoré majú možnosť na stránke wwww.zbierambaterky.sk vymeniť za darčeky.

 

Zbierať môžu žiaci individuálne alebo v skupinách ale zber môžu vykonať tiež triedy.


Deti ako aj školy a skupiny súťažia medzi sebou, kto pozbiera najviac použitých prenosných batérií počas školského roka. Najlepších odmeníme. Podľa našich možností odmeníme aj pomoc a koordinačnú činnosť učiteľov.

Deti na stránke majú možnosť získať body aj za úlohy a hry a takto získané body môžu tiež vymeniť za darčeky.

Považujeme za veľmi dôležité, aby deti dostávali pozitívnu a motivujúcu spätnú väzbu v súvislosti s ochranou životného prostredia. Navyše podľa našich predstáv vlastný bodový účet môže byť nápomocný v tom, že deti získajú finančné a bankové vedomosti a hravo sa naučia ich použitie v budúcnosti.

Naša činnosť by nebola možná bez pomoci sponzorov. Radi privítame všetky morálne či už  odborné podnety a samozrejme aj finančnú pomoc od takých organizácií a firiem, ktoré majú podobný cieľ a hodnoty ako pracovníci  ZbieramBaterky.

 

Veríme, že spoločne môžeme urobiť viac pre Náš udržateľný rozvoj!

Ďakujeme za pozornosť a prajeme Vám úspešnú prácu a hru!

Tím ZbieramBaterky


 

Kontakt:

INSA, s.r.o., Niklová ul., 926 01 Sereď

info@zbierambaterky.sk

www.zbierambaterky.sk