Čo s použitými batériami?

Batérie a akumulátory môžu byť rôzne.

  • Podľa ich zloženia poznáme batérie s obsahom zinku Zn, uhlíka C, mangánu Mn, kadmia Cd, ortute Hg, striebra Ag a niklu Ni. Čoraz viac sú používané batérie s obsahom lítia Li.

 

  • Poznáme prvotné nenabíjateľné batérie a druhotné nabíjateľné batérie.
  • Od najmenšej batérie do hodiniek až po väčšie batérie do notebookov alebo telefónov ich veľkosť, forma, výkon a životnosť sa mení.

Ich nebezpečenstvo sa vyskytne najmä vtedy ak sa dostanú za nekontrolovaných podmienkach do prírody. Po poškodení vonkajšieho obalu hlavne ťažké kovy sa dostanú do kontaktu s vlhkosťou prostredia, a tak môžu pôdu a podzemnú vodu znečisťovať. Významná časť pozbieraných batérií sa dá recyklovať s cieľom získať späť vzácne kovy. Cieľom je vyvinúť takú technológiu v recyklácii pri ktorej  vznikne kvalitný produkt. Recyklácia, ktorá prebieha vo veľkých taviacich kotloch túto kvalitu garantuje. Pri recyklácii alkalických a ZnC batérií vznikne liatina, Zn koncentrát a škvára. 

Preto je potrebné batérie recyklovať na čo najmodernejšej recyklačnej linke.

Spoločnosť INSA prevádzkuje najmodernejšiu technológiu na spracovanie prenosných batérií.