Vyhodnotenie súťaže školský rok 2022/2023

Ohodnotené boli školy v nasledujúcich kategóriách:

 

1. Najlepšia škola, ktorá vyzbierala najviac použitých batérií:

Gymnátium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava - 2 140 kg

- získava športové potreby

 

2. Najlepšia škola ktorá vyzbierala najviac použitých batérií na jedného žiaka:

Církevná spojená škola sv. Martina, Školská 4,  Hviezdoslavov - 4,86 kg/žiak

- získava športové potreby

 

Bodové ohodnotenie 5 najlepších JEDNOTLIVCOV:

1. miesto – Nella Hornáček     Základná škola, Štúrova 276, Bolešov

                 získava 30 000 bodov

 

2. miesto – Samuel Grus                Základná škola, Gessayova 2, Bratislava  

                 získava 25 000 bodov

 

3. miesto – Matej Fogmeg             Základná škola, Gessayova 2, Bratislava  

                 získava 20 000 bodov

 

4. miesto – Eliška Černá            Základná škola, Jána Bottu 27, Trnava

                 získava 15 000 bodov

 

5. miesto – Barbora Orešanská        Základná škola, Zeleneč

                 získava 10 000 bodov

 

Výhercom srdečne blahoželáme k získaným cenám a bodom a všetkým školám želáme veľa úspechov do ďalšej súťaže, ktorá bude prebiehať počas celého školského roka 2023/2024.

Páči sa ti?