TOPREBRÍČEK

ŽIACIŠKOLYŠKOLY (Priemer na jedného žiaka)SKUPINY
1Základná škola, Sekule 119, Sekule, Sekule34 400bodov
2Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo, Bernolákovo12 300bodov
3Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec, Hlohovec12 000bodov
4Základná škola, Ruskov 32, Ruskov, Ruskov8 000bodov
5Základná škola s MŠ, č. 50, Trhovište, Trhovište6 500bodov
6Základná škola, Jána Bottu 27, Trnava, Trnava5 800bodov
7Základná škola, Strážnická 1, Skalica, Skalica5 300bodov
8Základná škola s MŠ, Štúrova 276, Bolešov, Bolešov5 000bodov
9Základná škola s MŠ, Komenského 279/32, Dolný Kubín, Dolný Kubín3 300bodov
10ZŠ-Grundschule, Hlavná 121, Gelnica, Gelnica2 100bodov
ĎALEJ