TOPREBRÍČEK

ŽIACIŠKOLYŠKOLY (Priemer na jedného žiaka)SKUPINY
1Základná škola, Gessayova 2, Bratislava, Bratislava45 100bodov
2Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, Kežmarok33 500bodov
3Základná škola, Sekule 119, Sekule, Sekule23 100bodov
4Základná škola, Gessayova 2, Bratislava, Bratislava22 700bodov
5Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves22 000bodov
6Základná škola, Gessayova 2, Bratislava, Bratislava16 500bodov
7Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec, Hlohovec15 500bodov
8Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín, Trenčín14 900bodov
9Základná škola s MŠ, Komenského 279/32, Dolný Kubín, Dolný Kubín11 600bodov
10Základná škola, Gessayova 2, Bratislava, Bratislava10 500bodov
ĎALEJ