22. apríl - Deň Zeme

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme?

 

História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme.

Prvý Deň Zeme bol v San Franciscu. Táto oslava bola pravdepodobne myslená nielen ako ekologicky zameraný sviatok, ale aj ako ľavicovo orientovaný happening bojovníkov proti vojne vo Vietname. Kampaň spojená s týmto sviatkom si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Táto akcia mala veľký ohlas medzi študentmi.

22. apríla 1970  ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme.

Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa v USA uskutočnili podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája sa k nej stále viac ľudí a Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch Zeme.

Deň Zeme by mal byť 365 dní do roka

 

Je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba  venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme. Nie nadarmo sa vraví, že Deň Zeme by sme mali sláviť 365 – krát ročne.

Pár tipov, aby bol Deň Zeme každý deň:

- Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci, škole, zamestnaní

- Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky)

- Používajme úsporné žiarovky

- Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody

- Šetrime vodu pri splachovaní - pomocou úsporného splachovania

- Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli

- Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil či fotoaparát, pokiaľ sa nenabíjajú

- Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”

Páči sa ti?