Vyhodnotenie súťaže školský rok 2016/2017

Ohodnotené boli školy v nasledujúcich kategóriách:

 

1. Najlepšia škola, ktorá vyzbierala najviac použitých batérií:

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava - 3985 kg

- získava športové potreby

 

2. Najlepšia škola ktorá vyzbierala najviac použitých batérií na jedného žiaka:

Základná škola, Jablonka č. 1, Jablonka - 19,86 kg/žiak

- získava športové potreby

 

Bodové ohodnotenie 5 najlepších JEDNOTLIVCOV:

1. miesto - Zbur Adrián - Súkromná ZŠ, Dneperská, Košice

                 získava 30 000 bodov

 

2. miesto - Tupý Erik - ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom

                 získava 25 000 bodov

 

3. miesto - Adámek Filip - ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom

                 získava 20 000 bodov

 

4. miesto - Holenka Diávid Philip - ZŠ Sekule

                 získava 15 000 bodov

 

5. miesto - Matúšová Katarína - ZŠ, Vajanského 2, Skalica

                 získava 10 000 bodov

 

Výhercom srdečne blahoželáme k získaným cenám a bodom a všetkým školám želáme veľa úspechov do ďalšej súťaže, ktorá bude prebiehať počas celého školského roka 2017/2018.

Páči sa ti?