Vyhodnotenie súťaže školský rok 2017/2018

Ohodnotené boli školy v nasledujúcich kategóriách:

 

1. Najlepšia škola, ktorá vyzbierala najviac použitých batérií:

Základná škola, Gessayova 2, Bratislava - 3256 kg

- získava športové potreby

 

2. Najlepšia škola ktorá vyzbierala najviac použitých batérií na jedného žiaka:

Základná škola, Jablonka č. 1, Jablonka - 15,95 kg/žiak

- získava športové potreby

 

Bodové ohodnotenie 5 najlepších JEDNOTLIVCOV:

1. miesto - Kršek Dominik - Základná škola, Gessayova 2, Bratislava

                 získava 30 000 bodov

 

2. miesto - Zbur Adrián - Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice

                 získava 25 000 bodov

 

3. miesto - Dudák Janko - Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín

                 získava 20 000 bodov

 

4. miesto - Korfanta Radovan - ZŠ-Grundschule, Hlavná 121, Gelnica

                 získava 15 000 bodov

 

5. miesto - Kipikaša Teo - ZŠ-Grundschule, Hlavná 121, Gelnica

                 získava 10 000 bodov

 

Výhercom srdečne blahoželáme k získaným cenám a bodom a všetkým školám želáme veľa úspechov do ďalšej súťaže, ktorá bude prebiehať počas celého školského roka 2018/2019.

Páči sa ti?